Gekwalificeerd personeel

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het goed gaat met het aantal werkende mensen in Nederland. Zo goed zelfs, dat in het derde kwartaal van 2019 het totaal aantal banen een record bereikte. Dit aantal was nog nooit eerder zo hoog!

Goed nieuws voor alle mensen die graag willen werken – tegelijkertijd ook een uitdaging voor bedrijven die graag (meer) voldoende gekwalificeerd personeel willen.

Op de discussiepagina van het platform Levensmiddelen & leren kwamen al enkele waardevolle tips voorbij voor bedrijven. Deze delen we graag met je!

Tip 1: Zorg ervoor dat je bekend bent!

Onbekend maakt onbemind. Bijna de helft van alle studenten die hun opleiding afronden, hebben al een baan voor zij helemaal klaar zijn met de opleiding. De meeste studenten blijven bij het bedrijf waar zij stage liepen of op excursie zijn geweest. Door een goed stagebeleid zorg je ervoor dat je bekend en geliefd bent!

Bonus tip: door een goede stagestructuur te bieden aan de praktijkbegeleiders, spring je er nog beter uit! Benieuwd? Op de discussiepagina zie je hoe Oktober dit doet!

Tip 2: Kies personeel dat bij je past en kijk dan naar de kwalificatie.

Het is heel fijn als je goed opgeleid personeel binnen krijgt, maar vaak zijn taken toch net even anders dan bij een ander bedrijf. Daarom is het belangrijker om te kiezen voor personeel dat bij je bedrijf past, dan voor personeel dat helemaal aan het plaatje voldoet. Gemotiveerde mensen leren graag en worden ambassadeur voor je bedrijf. Zo zorgt Zwanenberg ervoor dat ze zelf een werkplekopleiding hebben waar personeel specifiek opgeleid wordt voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.

Tip 3: Start een bedrijfsschool.

Wanneer in een regio een cluster van bedrijven de handen in een slaat, kan er in samenwerking met een ROC of AOC gekozen worden voor het starten van een bedrijfsschool. Hiermee leidt je jonge medewerkers op, die stage lopen bij de aangesloten bedrijven. De studenten starten de opleiding vaak met baangarantie.