ebook

Opleiden is nu misschien wel belangrijker dan ooit! Als je bij een levensmiddelenbedrijf werkt, is er vast een protocol met regels waar je je aan moet houden. Maar hoe zit dat nu in de praktijk? Wat werkt goed en waar is extra creativiteit geboden?

Dit e-book geeft jou de handvatten en tips die juist nu goed van pas kunnen komen. We besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • de keuze: opleiden of (even) niet;
  • verzorgen van een klassikale training;
  • opleiden op de werkvloer;
  • afnemen van toetsen;
  • onboarding van nieuwe medewerkers;
  • trainen op afstand.

Alle tips sluiten aan op de geldende protocollen én werken in de praktijk. Ze zijn voor je getest door de deelnemers van dit platform.
We hopen dat je door deze tips kunt blijven doen wat jij het allerliefste doet: mensen nog beter maken in hun werk.